Islamiyah, I., Muryanto, I., Hamid, A., Yunita, J., & Renaldi, R. (2021). Analysis of Implementation Quality of Training And Education By UPT Bapelkes, Riau Provincial Health Office . Jurnal Kesehatan Komunitas, 7(1), 77–82. https://doi.org/10.25311/keskom.Vol7.Iss1.859