adnan, dewi, Dewi Gayatri, Dhea Natashia, Wati Jumaiyah, and Kustiyuwati Kustiyuwati. 2022. “Relationship of Spirituality Level With Quality of Life Patient With Chronic Kidney Disease During The Covid-19 Pandemic”. Jurnal Kesehatan Komunitas 8 (2):299-305. https://doi.org/10.25311/keskom.Vol8.Iss2.1178.